Корабособствениците и ползвателите на плавателни съдове да ограничат корабоплаването по река Дунав

Дунав

09-01-2017, 14:34

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

БЧК раздава индивидуални пакети с храни в Русенска област

Пристанище "Изток " разполага с маневрен кораб, който може да бъде използван

Днес в съвещателната зала на Българска речна информационна система „Булрис“ заседава Щабът с отговорности за провеждане на комплекс от мероприятия при ледоход по река Дунав, създаден съгласно Плана за защита при бедствия, част „Ледоход по река Дунав“.

Той  има задачата да координира усилията на корабособственици, със структурите с касателство по поддържането и проучването на плавателните съдове и със структурите по управлението на трафика по река Дунав.

Причината за днешното извънредно заседание е формиралият се ледоход в българския участък по река Дунав.

В хода на срещата беше предоставена информация за състоянието на река Дунав по отношение на започналото ледообразуване, като според информацията в различните участъци на реката, ледоходът е в рамките между 10 и 70 %, а за района на Русе е средно около 50%.

Подчертано беше, че повишаването на този процент на ледоход би затруднило съществено движението на плавателни съдове по реката и тенденцията към повишаване е реална, предвид създалите се условия за това – ниски атмосферни температури, ниско ниво на водата и ниска температура на водата.

Отчетени бяха отговорностите на всяка от институциите за предприемане на възможните мерки за недопускане оставането на плавателни съдове в реката извън защитените места, за да не се стигне до нежелани последици.

Във връзка с това, оперативният щаб препоръча да се вземат следните мерки:

1.  Корабособствениците и ползвателите на плавателни съдове да ограничат корабоплаването по река Дунав;

2. Корабособствениците и корабопритежателите да осигурят безопасността на своите кораби и безекипажни съдове, маневрирайки ги в естествени или изкуствени укрития, като към момента  такива могат да се използват – Лиман на Пристанище изток, канал към Лимана на Пристанище изток,  Лиман на Драгажен флот и изградения бараж от БРП АД на километър 496 (под пристанище „Ривър сервиз“ Русе);

3. Корабособствениците и корабопритежателите на плавателни съдове, които са на котвена стоянка да осигурят постоянното им наблюдение и предприемат мерки за допълнителното им закрепване към грунта, като изпълняват задължението си да дават сведения за евентуалното им движение.

Отговорността за евентуалното презакотвяне на откотвили се плавателни съдове е корабособствениците им, за което те следва да предприемат съответните мерки, със собствено плавателно средство;

4. Управителят на „Напоителни системи“ ЕАД Русе да осигури денонощно наблюдение на дигите по река Дунав, отводнителните помпени станции и други съоръжения, като подпомага с информация компетентните органи и предприеме мерки за тампониране и други дейности при необходимост;

5. Управителят на „В и К“ ООД Русе да организира и предприеме мерки за предотвратяване на замръзване на откритите басейни в района на пречиствателната станция и района на заустване.

Щабът счита за необходимо и целесъобразно Дирекция „Речен надзор“ Русе да уведоми за препоръките по точка 1 и точка 2 корабособствениците и корабопритежателите, като допълнително сведе до знанието им, че Пристанище "Изток" разполага с маневрен кораб, който може да бъде използван по съответния ред в акваторията на Пристанищния комплекс, като разполага с до 15 места за плавателни съдове.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен