Класираха 97 деца в детските градини

Все още има родители, които подават своите заявления без да се съобразяват с наличието на свободни места в конкретните детски заведения

Първото за 2017 година класиране за прием на децата в детските градини  на територията на община Пловдив се проведе, като резултатите от него вече са публикувани. В него  взеха участие 392 деца, които кандидатстваха за обявените 308 свободни места. От всички участвали в класирането деца 278 са на яслена възраст. Класирани са 97 деца, от които 48 в яслените групи, 40 в първа възрастова група и 9 за подготвителните и втора възрастова група. Все още има родители, които подават своите заявления без да се съобразяват с наличието на свободни места в конкретните детски заведения. Препоръката е при участие в класиране да се обръща внимание на обявените места.
Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 02.02.2017 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 24.01.2017 г.
Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските заведения на община Пловдив през календарната 2017 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием [email protected] (в раздел „Нормативни документи“) График на дейностите. В него са описани всички важни срокове за предвидените 19 класирания.
За родените през 2014 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2017 година и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2017/2018 година, първото класиране ще е на 26 май 2017 г. За това класиране вече са обявени свободните места и заинтересованите родители могат да ги намерят в съответната секция на електронната страница на системата. Вече могат да бъдат подадени и заявленията за участие в класирането. Напомняме на родителите, че по-ранното подаване на заявление не носи предимство, а е важно да бъдат спазени крайните срокове. За първото класиране за новосформираните групи крайният срок за подаване на заявленията по електронен път е 24.05.2017 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските заведения, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 19.05.2017 г.)Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"