Започва проект ”Заедно – вчера, днес и утре” за приобщаване на деца в неравностойно положение

Мисия

24-01-2017, 16:49

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Нов кризисен център в Русе

Той е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Днес представиха  дейностите по проект  ”Заедно – вчера, днес и утре”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участваха партньорите по проекта: Община Русе, ДГ „Детелина“ и СНЦ „Пегас.  Гост на събитието беше Станимир Станчев, заместник- областен управител на област Русе.

Невяна Атанасова, ръководител на проекта и председател на УС  на Сдружение за  насърчаване на икономическото и културно развитие на с.Хотанца и с. Тетово  „ХОТЕТ“ посочи неговата основна цел-  подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и социална интеграция, чрез създаване на подкрепяща среда за активно социално приобщаване на децата в неравностойно положение с фокус върху ромите и за изграждането им като пълноценни личности и граждани.  Тя запозна присъстващите и със специфичните цели и дейности, които ще бъдат реализирани до 27.07.2018 г.  Надявам се най-много на това да имате силата, волята и търпението да реализирате вашите идеи, каза Станчев .

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен