Отчетоха пред ОбС-Плевен резултатите от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.

Отчетът бе трета точка в дневния ред на първата за годината сесия на местния парламент

Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. представи днес пред Общински съвет - Плевен кметът на Общината Георг Спартански. Отчетът бе трета точка в дневния ред на първата за годината сесия на местния парламент.

В раздел „Придобиване на имоти“ изброените няколко дейности са няколко - придобиване безвъзмездно от фирма „Тема Инвест“ право на собственост върху четири недвижими имота в Плевен, представляващи части от улица; построени две нови едноетажни сгради за отдих за служителите на тролейбусния транспорт; изграден православен параклис в с. Бохот; предстоящо прехвърляне на имот в Плевен - бившата „Ветеринарна лечебница“, която ще бъде преустроена в „Приют за кучета“. Предприети са и действия за безвъзмездно придобиване на собственост на няколко държавни имота. Освободени са сградите в Историческия музей, ползвани от Зонално управление „Жандармерия“.

В раздел „Приходи от управление на общински имоти“ в отчета се посочват приходите от отделните общински предприятия.

За ОП „Жилфонд“ посочените приходи от общински имоти, предоставени за управление на общинската фирма, са в размер на 1 252 940 лв.. От тях от жилищни наеми са 355 959 лв., от нежилищни наеми - 369 485 лв., наеми от терени - 258 376 лв.

Отчетените приходи от такси за поставяне на хладилни витрини за годината са 17 545 лв., от терените за поставяне на кафемашини - 1 695 лв., от такси за летни градини - 149 571 лв., от тротоарно право - 31 116 лв. Приходите от нощувки хотел са съответно 47 525 лв., а от туристически данък - 2 928 лв.

Приходите от имоти, предоставени за управление на ОП „Център за градска мобилност“ за 2016 г., са 1 192 995 лв., от които приходи от Автогара - 529 183 лв., от паркинги и Синя зона - 380 601 лв., от глоби и неустойки - 168 100 лв.

Приходите, отчетени за годината от имоти, управлявани от ОП „Акварел“, са 201 570 лв., от които 65 320 лв. са от Зоопарка. Отчетените наеми от земеделските земи за периода са съответно 719 483 лв., а от продажба на дърва за огрев за населението - 370 728 лв.

Приходите от сключени договори за управление на имоти - общинска собственост през 2016г. в Дирекция „Икономическо развитие“ до настоящия момент са в размер на 63 319 лв. с ДДС. От концесионни договори през годината са реализирани приходи в размер съответно на 54 216 лв.

През 2016 година в сектор „Земеделие и гори“ от наеми на земеделски земи и от продажба на дърва са реализирани 1 126 045 лв., от които от наеми на земеделски земи - 719 483 лв., от продажба на дървесина на колен – 35 834 лв., от продажба на дърва за огрев на местното население – 370 728 лв.

В отчета се посочва още, че през периода в отдел „Управление на собствеността“ са организирани 27 търга за продажба на 17 общински недвижими имота и учредяване право на строеж за 19 надземни гаража. От предложените на търг 17 имота - 7 не са били продадени. Към 31 декември 2016 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата общо на 11 907 акта за общински имоти. В процес на преактуване са всички имоти на територията на град Плевен и землището му, за които е влязла в сила Кадастралната карта. В процес на актуване са и всички земеделски имоти, които се предават на Община Плевен по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен