По-малко незаконна сеч в Югозападното горско предприятие

С около 30 процента е намаляла незаконната сеч на територията му

С около 30 процента е намаляла незаконната сеч на територията на Югозападното държавно горско предприятие през миналата година в сравнение с предходната. Това показват резултати от проверките, при които са съставени 1500 акта, както по Закона за горите, така и по Закона за лова и опазване на дивеча. Най-рискови райони обаче остават горските терени около Разлог, Дупница и Ихтиман и района на Самоков. Конфискувани са около 1000 кубика дървен материал и автомобилите, с които е превозван материала нелегално, а стойността на иззетата дървесина възлиза на 40 хиляди лева, информира БНТ.

При проверките са установени както нарушения в дейността на фирмите, които добиват дървесина с промишлени цели и търговия, така и от жители на различни населени места. От гората се изсича дървесина с малки размери - до метър, за да може лесно да се нареже на малки парчета, с такъв размер са и най-срещаните кражби на строителна дървесина, тъй като тя става после за допълнителна преработка.

Инж. Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП: Това, което се сече като строителна дървесина, причината е, че то има пласмент в цеховете в Разлог т. е. тука трябва една много сериозна съвместна дейност на Регионална дирекция с всички институции, за да бъде пресечен този канал, тъй като ако няма потребление, няма да има и нарушения. Другият повод за нарушения е добивът на дърва, които отиват пък в частни домове или пък в хотели и други станции, това се опитваме като цяло на територията на предприятието да разрешим".

В горските стопанства в Ихтиман, Дупница и Самоков незаконно са добивани и транспортирани дърва за огрев, а причината е, че има проблем със снабдяването на населението.

Инж. Дамян Дамянов: В смисъл в Самоков и Ихтиман има общински гори, явно и общината обещава, и ние обещаваме и накрая хората търсят спасение в гората, така че там също сме предприели действия тази година да бъдат осигурени необходимите количества още своевременно за населението, за да може да елиминираме основания за нарушение.

При установените нарушения освен незаконно добитата дървесина, съгласно Закона за горите са конфискувани и превозните средства - като каруци, автомобили и камиони, с които е извозвана от гората.

Инж. Дамян Дамянов: Обаче българинът като изобретателен човек ползва чужди превозни средства, които съгласно закона, въпреки, че с тях е извършил нарушение, не могат да бъдат задържани и тука идва другият проблем, че във всички тези проблемни места, които коментирах, има рецидивисти с по 20-30-40 констатирани нарушения, съставени актове, съставени наказателни постановления и от това нещата продължават - в Разлог имаме случай, през ден хващаме едни и същи хора, което идва да покаже, че само ние няма как да се справим.

Според специалистите, незаконното изсичане на горите трябва да се анализира като причини и най-важното е деянието да се криминализира.

Инж. Дамян Дамянов: Трябва да се криминализира посегателството на гората, трябва да има ефективни наказания, в момента няма събираемост на глобите, няма криминализиране и действията са безнаказани в общи линии.

За да стане посегателството в гората криминално престъпление, е необходима промяна в Закона за горите. Наказаните горски служители за миналата година на територията на Югозападно предприятие са 150, на 20 от тях са съставени актове, а 7 души са уволнени. Има и случаи, за които е сезирана прокуратурата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен