Обсъждат наредба за организация и управление на гробищните паркове в Плевен

Състоянието им предизвиква възмущението на гражданите

Общински съвет - Плевен ще обсъди на утрешното си заседание приемането на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен.

В общината дейностите по предоставянето на услугите във връзка с извършването на траурните обреди, водене на регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси, се извършват от звено „Мероприятие управление на гробищни паркове“, което няма задължение по поддържането им. Кметовете на кметства и кметските наместници, без изрично възложени пълномощия и без осигуряване на целеви средства, стопанисват гробищните паркове на тяхна територия.

Състоянието на гробищните паркове в Плевен предизвиква възмущението на гражданите - липса на алеи, окаяно състояние на съществуващите ритуални зали в двата гробищни парка - Горноплевенските и до Стадиона и липсата на такава зала в парк „Чаира“, и т.н.

Приемането на Наредбата се налага и от периодичния задължителен контрол на действащите гробищни паркове в общината от страна на Регионалната здравна инспекция, се посочва в мотивите на предложението.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен