Съдят животновъд от Буковлък, използвал не по предназначение получени средства от Европейски фондове

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 46-годишен животновъд , използвал не по предназначение получено финансиране от Европейски фондове.

Обвинението срещу Антон М. е за това, че през периода от 06.08.2009г. до 03.06.2012г. в с. Буковлък, общ.гр.Плевен, в качеството на бенефициент - земеделски производител по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" използвал не по предназначение съгласно задълженията си, предвидени в Договор от 03.06.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. подкрепено от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделските райони, получени финансови средства в размер на 19 556.80 лв. от фонд принадлежащ на Европейския съюз - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – престъпление по чл.254б, ал.1 от НК През 2007г. Антон М. започнал да отглежда животни – свине в дома си в с.Буковлък.

През 2008г. научил за съществуването на Мярка 112 на ДФЗ и възможностите, които тя дава за финансиране на млади фермери с безвъзмездна парична помощ. Решил да кандидатства по програмата, за да получи парично подпомагане като млад фермер.

На 12.11.2008 г. подал Заявление за подпомагане по Мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери, като в заявлението посочил, че е животновъд и отглежда 38 броя свине и приложил Бизнес план, съгласно който следвало да извърши инвестиция в стопанството си в размер на 13 500 лева за период от 3 години от сключването на договора.

След извършена проверка бил сключен договор между обвиняемият и Държавен фонд „Земеделие“, като първото преведено плащане било в размер на 24 446 лева на 06.08.2009г. Още на следващият ден обвиняемият изтеглил 5000 лева, а ден по-късно - всичките пари от сметката в брой. Парите похарчил за свои лични нужди и погасил предишни свои задължения, вместо да ги използва съгласно предвиденото в договора и бизнес плана.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.