Откриха незаконосъобразни текстове в наредби на общинските съвети в Шуменско

Окръжната прокуратура в областния център протестира

Прокурори от Окръжната прокуратура в Шумен внесоха три протеста в Административния съд в града срещу незаконосъобразни текстове в наредби, приети от общинските съвети на община Шумен, Никола Козлево и Върбица, съобщават от Апелативна прокуратура Варна.

Общинските съветници в Шумен и Никола Козлево приели наредби за прием на деца в детските градини и общинските училища на територията на двете общини, с което гласували дискриминационни правила. Разпоредби в наредбите за записването, отписването и преместването на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен и Никола Козлево противоречат на член 4 от Закона за дискриминацията. Недопустимо е приемът и класирането на децата и учениците да се поставят в зависимост от дискриминационни условия, каквито са работата на родителите им в системата на образованието и на територията на двете общини. Тези критерии са довели до предимство за деца, чиито родителите работят в училищата и детските общински заведения. С приемането на дискриминационните текстове се нарушава правото на образование по член 7, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното образование.

Третият протест, внесен в Административния съд в Шумен, атакува приета наредба за местните данъци и такси от общинския съвет в община Върбица. Текст в нея урежда заплащането на туристическа такса за нощувки в хижи и туристически обекти. Общинските съветници не са се съобразили с факта, че в Закона за местните данъци и такси главата,която е уреждала заплащането на туристическата такса, е отменена.

Протестира се и отказът на община Върбица да предоставя услуги и права на граждани, които имат задължения към местния бюджет. Според прокурорския протест ограничението, което са поставили  органите на местното самоуправление, не е необходимо за постигане целите на закона и противоречи на Закона за ограничаване на административното регулиране.

Окръжната прокуратура в Шумен е атакувала и начинът за изчисляване на  таксите, събирани от община Върбица, тъй като размерът им в административно-наказателните разпоредби на общинската наредба не съответства на предвидения в закона специален минимум и максимум и е в ущърб на бюджета. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"