Общински съвет - Плевен гласува за откриване на ново основно училище в Плевен

Решението бе прието след близо едночасов дебат с гласовете на 37 от съветниците, въздържал се - 1

В Плевен да бъде открито ново основно училище, което ще носи името "Валери Петров", реши днес Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието след близо едночасов дебат с гласовете на 37 от съветниците, въздържал се - 1, информират от пресцентъра на местния парламент. По време на дебата председателят на местния парламент Мартин Митев покани в залата да присъстват и родителите на децата, обучаващи се в Професионалната гимназия с преподаване на чужди езици, които бяха на днешната сесия именно във връзка с въпросното предложение.

Точката за откриване на новото учебно заведение в Плевен бе под номер 4 в дневния ред на съветниците.

Съгласно влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ трябва да се предприемат действия Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 38 от Закона, поясни при обсъждането кметът Георг Спартански. В ЗПУО се посочва, че според степента на образование в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен трябва да се обучават само ученици от 8 до 12 клас. Съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО учениците от 1 до 7 клас на ПГПЧЕ трябва да се обучават в отделно училище, което налага откриването и на новото учебно заведение.

Съгласно решението на Общински съвет - Плевен, новото основно училище в Плевен ще носи името на големия поет, драматург и преводач Валери Петров. Предложението за името бе направено от директора на ПГПЧЕ Юрий Тодоров, като преди това е обсъдено и с родителите. Официалният административен адрес на ОУ "Валери Петров" ще бъде ул. ”Ал.Стамболийски” №22 /сградата на ПГПЧЕ/. Учебните занятия на децата обаче на практика ще продължат в базите, в който се провеждат и в момента – за учениците от 1 до 5 клас в сградата на ОУ "Йордан Йовков", а за децата от 5 и 6 клас – в сградата на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици на ул. "Ал.Стамболийски" №22. Организацията на учебния процес ще бъде целодневна. Финансовото осигуряване на новосъздаденото основно училище ще бъде на база брой ученици 1 - 7 клас, отделени от ПГПЧЕ, по единни разходни стандарти и предоставени добавки за съответния брой ученици. Осигурените средства са в размер на 972 302 лв.

Разпоредбите на чл.30 ,ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование предвижда училищата да се откриват, преобразуват и закриват със заповед на Министъра на образованието и науката, след решение на Общински съвет. Предстои извършване на правни и фактически действия, свързани с изпълнение на настоящето решение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен