Преференциални карти за градски транспорт се издават на пенсионерите с постоянен адрес в Пловдив

Мисия Пловдив

30-03-2017, 14:11

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Всяка година преференциите се компенсират от държавния и общинския бюджет

Право на преференциални карти за пътуване в градския транспорт имат само пенсионерите с постоянен адрес в Пловдив. Това заяви директорът на ОП „Организация и контрол на транспорта“ инж. Борислав Кръстев по повод запитвания на заинтересовани граждани и медии.
Съобразно националното законодателство и съответните подзаконови разпоредби и нормативни актове правото на пътуване с преференции се удостоверява с лична карта или личен паспорт. Не е предвиден друг документ, с който следва да се удостовери това право. В личната карта на гражданите на Република България се съдържа информация само за постоянния адрес на нейния носител и притежател.
Разпоредбите на Община Пловдив са изцяло съобразени с националните. Всяка година преференциите се компенсират от държавния и общинския бюджет. Обосновавайки се на становището на общински юристи, инж. Борислав Кръстев припомни, че според Закона за гражданската регистрация „Постоянният адрес на гражданите служи за упражняване и ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или в друг нормативен акт”.
Според юристите същото становище е относимо и към случаите на друга група правоимащи, а именно – лицата с над 50% намалена работоспособност, издаването на картите за която група се компенсира единствено от бюджета на Община Пловдив, понеже е определена като такава, съобразно решенията на Общински Съвет – Пловдив.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен