Отбелязваме Международния ден на птиците

Как можете да помогнете за опазването на птиците

1 април е Международният ден на птиците – птиците, които стават жертва на неразумното поведение на хората; птиците, които изчезват; и птиците, които успяват да оцелеят въпреки всичко. Птиците са нашите вдъхновители. Но те са и тези, които ни показват дали живеем в добра среда. Те ни карат да мечтаем, но пак са те тези, които имат нужда от нашата помощ точно сега.

По данни на най-голямата международна природозащитна организация БърдЛайф Интернешънъл, всеки десети вид птица на планетата е застрашен от окончателно изчезване! Тези така наречени световно застрашени видове са тревожно предупреждение за самия човек. Защото със своята многобройност и подвижност птиците са един от най-значимите елементи на природните екосистеми.

 Международният ден на птиците се празнува по целия свят от 1906 г. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни. Интересното е, че сред защитените според Конвенцията видове, попадат не само полезните за селското стопанство птици, но и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червените книги на застрашените видове по света. Включването на грабливите птици като ценни за опазване видове е сериозна крачка в посока към изграждането на по-отговорни и разумни съвременни общества, които осъзнават важността на всеки един елемент от биосферата.

 България е една от страните с Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас – 409 вида. 14 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас. Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно  прелитат милиони птици на път към Африка и обратно. На нашето Черноморие  се намира защитената местност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен километър – 269 вида на 1 кв. км. И всеки може да го посети и да се докосне до вълнуващия свят на птиците в Природозащитния център „Пода“ край Бургас.

 Как можете да помогнете за опазването на птиците?

 Говорете с близки и познати за вредата от поставянето на отровни примамки и за ползата от лешоядите и другите грабливи птици. Тази практика трябва да бъде прекратена веднъж завинаги. От нашето отговорно поведение зависи бъдещето както на птиците, така и на децата ни.

Включете се в кампанията „НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА“ и бройте заедно с нас на 8 април от 9 до 12 часа като отделите само 10 минути.

Станете наш член, доброволец или дарител и ни помогнете да опазим световно застрашени видове като царския орел, египетския лешояд, червеногушата гъска и много други видове, без които светът ни няма да бъде същия.   

Източник: БДЗПСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"