Община Левски стартира проект с финансиране от фонд "Социална подкрепа"

Общият бюджет на проекта е в размер на 6000 лева

Kметът на Община Левски Любка Александрова подписа договор за финансиране на проект "Творческо ателие за млади таланти" от Фонд "Социална закрила". Основните цели и дейности на проекта са насочени към подпомагане на децата и младежите с различен социален статус в културното и образователно развитие и увеличаване възможностите за откриване и творческо развитие на даровити деца и младежи от социалните институции. Проектът ще подкрепи и пълноценната социализация в общността чрез развиване на силните страни, талантите и способностите на децата и младежите.

Творческото ателие за млади таланти ще е част от предстоящия фестивал YOUTH MUSIC FEST – ЛЕВСКИ, който подава ръка на млади изпълнители по пътя на тяхното професионално израстване. Участници ще са 20 деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип от градовете Карлово и Левски.
Общият бюджет на проекта е в размер на 6000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 5400 лв., а собственият принос на Община Левски е 600 лв.

Фонд "Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, подкрепя и финансира реализирането на проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен