Санкции за 1000 лева наложиха от РЗИ-Плевен за седмица

Здравните инспектори с 341 проверки и 3 акта за хигиенни нарушения

През изминалата седмица в Плевенска област са извършени 341 проверки на подлежащи на контрол обекти, информират от РЗИ-Плевен.

Издадено е 1 предписание за подоб-ряване хигиенното състояние на 1 от проверените обекти. Съставени са 3 акта за хигиенни нарушения. От тях - 1 акт за неспазване на здравни изисквания в обект с обществено предназначение, 1 акт за нередовна лична здравна документация и 1 акт за неспазване на противоепидемичен режим.

През отчетния период са издадени 6 наказателни постановления на обща сума 1000 лв. Няма спрени от експлоатация обекти.

Издадени са 5 здравни заключения по проекто - сметни документации, постъпили за разг-леждане в РЗИ.

Дадени са 2 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въз-действието върху околната среда (ОВОС) за ин-вестиционно предложение, допълват от инспекцията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен