Секретарят на Община Плевен участва в работни срещи за сътрудничество с норвежки местни власти

Срещите позволиха запознаване и с норвежкия модел на взаимодействие между местна и централна власт

Договаряне на конкретни области за сътрудничество, идентифициране на съвместни проекти и насърчаване на двустранните контакти между български и норвежки общини бяха основните цели на проведените в Осло работни срещи на представители на български общини. Делегацията на НСОРБ, ръководена от председателя на Управителния съвет и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов, включваше 25 кметове на общини, изпълнителния директор, председатели и заместник председатели на постоянни комисии на Сдружението. Представител на Плевен беше Секретарят на Общината Паулина Кирова, която е и заместник-председател на комисията по здравеопазване към НСОРБ. Това информираха от пресцентъра на общината.

В рамките на посещението българските представители проведоха над 15 срещи с председателя на Управителния съвет, с регионални директори и ключови експерти на Норвежката асоциация на местните власти. Обсъдени бяха идеи за конкретни проекти, които да бъдат съвместно реализирани с ресурси от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014 - 2020/, обясни г-жа Кирова. Набелязаните области за сътрудничество са в сферите на местното икономическо развитие и борбата с бедността, енергийната ефективност, опазването на културно-историческото наследство, подобряване качеството на атмосферния въздух и опазването на околната среда. Партньорите от Норвегия представиха водещи практики за използване на технологиите в грижите за хората с увреждания и възрастните – използването на телемедицина, създаване на „умни” жилища и софтуерни приложения, които значително подобряват качеството на живот на хората в неравностойно положение.

Срещите позволиха запознаване и с норвежкия модел на взаимодействие между местна и централна власт. Практиката на провеждане на регулярни срещи, механизмите за отчитане мнението на общините при подготовката на законодателни промени и приносът на местната власт при реализирането на национални политики бяха основни теми в разговорите както с представители на Норвежката асоциация, така и с председателя на парламентарната комисия по местно самоуправление и публична администрация и депутати от Норвежкия парламент.

Постигнатите договорености дават увереност, че ще успеем да постигнем ефективно използване на ресурса по новия Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. До края на м. юни 2017 г. НСОРБ ще продължи преговорите с отговорните български министерства – на образованието и науката, на околната среда и водите, на енергетиката и на културата. Очаква се програмите да бъдат одобрени от страните – донори /Норвегия, Исландия и Лихтенщайн/ до края на тази година, а реалните проекти да стартират през 2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен