Експерти от РИОСВ-Плевен провериха сигнал за продажба на блатна костенурка

Обявата е била публикувана в плевенски интернет сайт за продажби

Експерти от РИОСВ-Плевен провериха сигнал за продажба на Обикновена блатна костенурка. Обявата е била публикувана в плевенски интернет сайт за продажби. При  среща с продавача, той е предложил животното за продажба. Тръгвайки си от мястото на нарушението е предоставил костенурката на служителите на екоинспекцията. Екземплярът е пуснат на свобода в подходящо за вида место във видимо добро  състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя.  

Обикновената блатна костенурка /Emys orbicularis/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Забранява се унищожаването или вземането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени. Има забрана за разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, както и за увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция и вземане на намерени мъртви екземпляри. Законът налага забрани за притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, препариране, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци с  имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен