АС-Плевен приключи успешно реализирането на образователна програма за учебната 2016/2017 г.

Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между ВСС и МОН през учебната 2016/2017 г.

На 14 юни съдия Полина Богданова-Кучева – Председател на Административен съд гр. Плевен изнесе петата заключителна лекция от Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 г.

Лекцията на тема: "Що е административно правосъдие. Компетентност на Върховния административен съд и на административните съдилища в Република България", беше представена пред учениците от Хб и ХІв клас на училището – партньор по образователната програма Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект” гр. Плевен.

Всички ученици от Хб и ХІв клас на ДФСГ „Интелект” гр. Плевен, присъствали на изнесените лекции в рамките на учебната година, получиха като подарък Конституцията на Република България и им бяха връчени удостоверения за успешно завършено обучение по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

С успешното завършване на образователната програма се постигна и нейната основна цел – повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие. Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"