Камарата на инженерите ще си сътрудничи с Община Плевен

Към момента плевенската колегия на КИИП наброява над 220 души

Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране ще си сътрудничи с Община Плевен за успешната реализация на обществено значими за града проекти. Това си обещаха председателят на РК на КИИП – Плевен инж. Живко Иванов и зам. – кметът на Община Плевен арх. Невяна Иванчева по време на работна среща, на която присъства регионалното ръководство на професионалната организация на инженерите – проектанти.

"Нашите специалисти от осемте професионалните секции: „Конструкции на сгради и съоръжения”, „Електротехника, автоматика, съобщителна техника”, „Водно строителство”, „Геодезия и приложна геодезия”, „Минно дело, геология и екология”, „Технологии”, „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване”, „Транспортно строителство и транспортни съоръжения” могат да оказват експертна помощ на Община Плевен и това ще е от полза на местната администрация”, подчерта инж. Живко Иванов. Арх. Иванчева приветства желанието и готовността от страна на КИИП да работят съвместно. Сред обсъжданите проекти и теми по време на срещата бяха: водният цикъл на Плевен – Долна Митрополия в настоящия му формат, трите нови проекта в централна градска част, чието изпълнение стартира по ОП „Региони в растеж”, качеството на обследванията на едропанелните жилищни сгради в хода на реализацията на националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради. По време на срещата бяха поставени и проблеми, свързани с ежедневната работа на проектантите от различните секции и работата им с общината като одобряващ орган.

Арх. Иванчева призова плевенските проектанти да се сдружават, с оглед увеличаване на техния дял в проектирането на проекти, които възлага Община Плевен. Тя акцентира на това, че политиката на Общините като цяло, и в частност на Община Плевен, е за обявяване на обществените поръчки на инженеринг. В последния вариант на изменение и допълнение на ЗОП, без да има обжалване по дадена поръчка, срокът за провеждането й отнема шест месеца. Зам. - кметът изрази и личното си становище на архитект, че най-добре е да има отделни обществени поръчки за проектиране и изпълнение, но това от оперативна гледна точка доста би забавило изпълнението на проектите, още повече ако има обжалвания, както обикновено се случва, а законът трябва да се спазва.

Тя оповести, че до месец в Община Плевен трябва да се структурира звено, което да отговаря за сградите – паметници на културата за територията на Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен и ще съгласува проектите с местно значение.

150 хил. лв. са предвидени в бюджета за 2017 г. за актуализация на изготвения преди четири години цифров модел на регулационния план на гр.Плевен и цифровизация на застроителния план на града, за което предстои да бъде обявена обществена поръчка. В момента върви процедура за избор на изпълнител за изготвяне на кадастрални карти на селата от Община Плевен. До края на годината се очаква да бъде готов Общият устройствен план за цялата община.

Председателят на КИИП инж. Живко Иванов изрази желание провеждането на подобни срещи с ръководството на Община Плевен да станат традиционни през определен период от време. „Това в голяма степен ще улесни работата между проектанти и одобряващ орган и възложител в лицето на Община Плевен. На свой ред ще е в услуга на гражданите на Плевен, и в подкрепа развитието на нашия град“, подчерта инж. Иванов.

Към момента плевенската колегия на КИИП наброява над 220 души.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен