Запознаха общинските служители с електронните услуги на НАП

Мисия

21-06-2017, 16:23

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Областният управител проведе среща с шефа на териториалната данъчна дирекция

Областният управител проф. д-р Любомира Попова проведе среща с директора на ТД на НАП Велико Търново г-н Ивайло Здравков, за да обсъдят електронните услуги, които предлага приходната агенция. На срещата присъстваха и заместник-директорът на ТД на НАП г-н Мариян Кънчев, г-н Сашо Славов - и. д. Директор на Дирекция "Контрол" и г-жа Росица Христова  - Главен инспектор по приходите в Дирекция "Обслужване". 
Електронните услуги са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП). Те позволяват подаване на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК от възложител по ЗОП и на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал.11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО).
Електронните услуги целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната и като очакван резултат по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми. Те са предназначени за всички администрации, в качеството им на възложители по ЗОП или на компетентни органи по комплексно административно обслужване. 
Електронните услуги бяха представени от експерти от НАП и от директора пред представители на десетте общини на територията на област Велико Търново. 
"Въвеждането на повече електронни услуги е част от мерките за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с гражданите. Предоставяйки възможност за повече електронни услуги, администрацията ще стане по-гъвкава и ще предоставя по-качествени и по-бързи услуги на гражданите, което е и нашата основна цел", каза проф. Любомира Попова пред представителите на общините.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"