Кампания за съхраняване на историческата памет обявяват Община Плевен и Панорама "Плевенска епопея 1877 г.”

Отзовалите се на инициативата граждани ще получат дарителска грамота

По повод 140 години от Плевенската епопея  и 40 години от изграждането на Панорама "Плевенска епопея 1877 г." Община Плевен и Регионалният военноисторически музей - Плевен, обявяват дарителска кампания "Заедно да съхраним историческата памет" за събиране на материали – вещи, снимки, документи, грамоти, юбилейни сувенири и др., свързани с историята на изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, с участието на гражданите на Плевен в строителството,  със спомени на дарители и участници. Целта е дарените материали да се регистрират във фонда на музея и да се използват за създаването на постоянна експозиция  за изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”

Инициативата ще завърши с изложба, която ще бъде представена в навечерието на 40- годишния юбилей на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”

Материалите ще се обработят дигитално и в бъдеще ще бъдат достъпни чрез електронната страница на Регионалния военноисторически музей – Плевен.

Отзовалите се на инициативата граждани ще получат дарителска грамота.

Телефони за контакт:

064/ 830 251 – Централа на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”

0877 145 376 – Отдел „Връзки с обществеността”

0877 145 571 – Отдел „Научноекспозиционен и фондове и научен архив” Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"