Регионалният съвет за развитиe на Северозападен район заседава в Луковит

В заседанието взеха участие представители на министерства, областни управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и техни представители

На 29-30 юни в гр. Луковит, в конферентната зала на хотел „Дипломат Плаза”, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието бе открито и ръководено от Георги  Терзийски – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Ловеч.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областни управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и техни представители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на бизнеса, на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.

След проведено гласуване за заместник-председател на Съвета за периода 1 юли до 31 декември 2017 г. е избрана Цветелина Александрова, кмет на община Георги Дамяново.

На заседанието се представи, обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г.

Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ информира членовете на Съвета за напредъка в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на Северозападен район.

На заседанието беше представена информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Северозападен район и насоки за 2017 - 2018 г.

Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2017 г.

Представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи възможностите за кандидатстване по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. и ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен