ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" – Плевен беше домакин на среща по проект "Да поговорим за порното"

Разясняваха за порнографското съдържание в интернет и секстинга в ежедневието на семейството

Професионалната гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" - Плевен беше домакин на среща на мултипликатори по проект "Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството (IPUS).

Пред преподаватели от две професионални гимназии – ПГЕХТ и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО), Пенка Спасова, председател на Управителния съвет на сдружение "Учебна работилница Европа", Плевен представи разработената нова страница по проекта, която е многоезикова, в седем езикови версии. Страницата е своеобразна платформа за електронно учене, съдържа онлайн учебни единици и е предназначена за родители, педагози, социални работници.

В допълнение на темата за порнографското съдържание в интернет, г-жа Спасова представи и уеб базираното приложение datAPP.eu, разработено по проект „Интернет - пространство (не) свободно от закона“, представено неотдавна, на 21.06.2017 г. на широката общественост в Плевен.

"Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството” е проект, спечелил финансиране по програма ЕРАЗЪМ+, Стратегически партньорства в образованието за възрастни. Координатор е фондация „Медийна и онлайн зависимост”, Люнебург, Германия (www.stiftung-medienundonlinesucht.de) и партньори: сдружение „Учебна работилница Европа”, Плевен, България (http://lernwerkstatt-bg.eu), Интер-културо, Словения, Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, Студио Гаус, Германия, Eduká[email protected]([email protected]), Словакия, Австрийско общество за детска философия, Грац, Австрия, и Sambucosforum, Белгия.

Защо партньорите, сред които е и плевенското сдружение, се обръщат за пореден път към темата за опасностите в Интернет? Интернет оформя в значителна степен всекидневния живот на подрастващите. Наред с множество възможности и шансове, които новите медии предлагат, те крият рискове и опасности. Една от тези опасности е порнографията в интернет. Сексуалните понятия са едни от най-търсените при всички интернет търсачки и нашите подрастващи деца се сблъскват с почти неограничената им наличност, като по този начин осъществяват незабележимо една незащитена консумация.

В световното виртуално пространство има вече 200 000 страници с порнографско съдържание. Към това се добавя заснемането на собствени сексуални действия и разпространението им, което се нарича секстинг. Във всички тези случаи е важно да се повиши чувствителността на младите хора към тяхната отговорност. Защитните филтри не са достатъчни и забраненият достъп може да се заобиколи с едно кликване с мишката. Тази чувствителност към темата се предхожда от обучение на родителите, тя е безалтернативна и безкомпромисна. Затова родителите са пряката целева група на проект IPUS 2015. Те са емоционален тренировъчен лагер между насърчаващ контрол и окуражаване на стремежа за самостоятелност. Децата обаче изпитват срам при тази тема и затова им е трудно да разговарят с родителите. Към това се прибавя и фактът, че порнографията е тема табу за родителите.

Чрез проекта IPUS и материалите в неговия сайт се предоставя достъп на семействата до тематиката посредством споделяне. Посетете интернет страницата на адрес: www.ipus4family.eu.

Посетете интернет страницата на адрес: www.ipus4family.eu.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"