Министър Цачева откри Център за безплатна правна помощ в Плевен

Центърът е десетият в страната и се намира на третия етаж в сградата на Съдебната палата

Лентата на Регионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен, официално прерязаха днес на церемония в Съдебната палата Министърът на правосъдието Цецка Цачева и Елена Чернева – председател на Националното бюро за правна помощ. На събитието присъстваха Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, председателят на Адвокатска колегия – Плевен, Валентин Иванова, неговият заместник Оля Ботева, административни ръководители на прокуратури и съдилища, областният управител Мирослав Петров, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, кметът Георг Спартански, магистрати, медии, информират от местната управа.

В новооткрития център ще се осъществява безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи съгласно чл. 18 от Закона за правната помощ. Право на безплатна правна помощ съгласно закона имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление от ЗСП; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление; лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание, и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване.

Предвижда се възможност да се предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове, за което ще разчитаме на кметовете на съответната община. Правна помощ ще се предоставя по граждански, наказателни и административни дела и ще се изразява с консултации, завеждане на дело; подготовка на документи и процесуално представителство /защита от адвокат/.

Центърът ще заработи от 1 септември 2017 год.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен