Прагът за плащанията в брой остава 10 000 лева

С промените народните представители въведоха и правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Депутатите решиха прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лв. Това стана при гласуване на второ четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, внесени от Министерския съвет.

Част от измененията са свързани с промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Правителството предлагаше прагът за плащанията в брой да се намали от 10 000 лв. на 1000 лв. Имаше и предложение на ГЕРБ прагът да е 5000 лв. Това обаче не беше подкрепено в пленарната зала.

Депутатите приеха текстове в ДОПК, с които се подобрява ефективността на прилагането на закона по отношение на ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова обясни, че с промените се създава възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социалнослаби лица например.

С промените народните представители въведоха и правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.