Трансформират една длъжност "прокурор“ от Районна прокуратура – Никопол в Районна прокуратура - Плевен

Предложението е на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия предлага Пленумът на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Никопол, с 1 свободна длъжност "прокурор" и да разкрие една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен.

Това информираха от пресцентъра на ВСС.