Министър Цачева: Законът за противодействие на корупцията е сред приоритетите на правителството

Тя уточни, че управленската програма 2017 г. – 2021 г. е съставена въз основа на коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти

Основен приоритет в управленската програма на правителството е българското председателство на Съвета на Европейския съюз от януари до юни 2018 г. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на пресконференция по темата. Тя уточни, че управленската програма 2017 г. – 2021 г. е  съставена въз основа на коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти.

"По отношение на подготовката на Министерството на правосъдието, която върви в срок ще акцентирам върху трите досиета, по които ще работим. На първо място това е регламентът във връзка със създаването на европейската прокурорска служба“, каза правосъдният министър и допълни, че по време на нашето председателство ще се състои същностната работа по приключване на досието – механизма на избор на европейски прокурори и финансирането на Службата. На следващо място е досието Брюксел II А, отнасящо се до изпълнение на национални решения по дела за отвличане на деца и изпълнение на национални решения, където е заложен основният принцип задължително да бъде изслушано детето. Като трети акцент министър Цачева изтъкна електронното правосъдие в частта на наказателното правосъдие и по-конкретно електронните доказателства. 

"Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт и създаване на институционален ред за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, са двете направления, по които пряко ще работи Министерството на правосъдието във връзка с начертаните приоритети от секторните политики на управленската програма“, заяви още министърът на правосъдието.

По думите на г-жа Цачева продължава работата по постигане целите посочени в Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, както и по изпълнение на препоръките, посочени в последния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка.

"От устното докладване през юли месец т.г., като основен проблем, бе изведен липсата на институционална рамка за противодействие на корупцията. Считаме, че с обявения за обществено обсъждане проект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изпълняваме тази препоръка“, категоричен бе министърът на правосъдието.

"Работата на министерството в изпълнението на програмата е свързана и с основния приоритет на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и представителите на бизнеса“ , посочи министър Цачева. За пример тя посочи  готвените нормативните промени във връзка с издаване на електронни свидетелства за съдимост по административен ред, свързването на   Имотния регистър, Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ, подобряване на процедурите по придобиване на българско гражданство, както и въвеждането на електронно правосъдие.

По думите на г-жа Цачева до момента основно усилия са били положени в систематизиране на мненията, становищата по изработване на единно звено антикорупционен орган, който да координира работата по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, там, където действията срещу корупционни практики не са довели до успех. Тя поясни, че се предвижда единният орган да бъде ситуиран около сега създадената и добре работеща Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и ще бъде натоварена допълнително с компетентности именно по противодействие на корупцията. Комисията ще бъде петчленна, а предложението е председателят да се избира от НС. „По Конституция това е законодателният орган на България, който е натоварен с очаквания и на практика да бъде най-прозрачната институция“, коментира Цачева.