Организират публично обсъждане на отчета на Бюджет 2016 на Община Плевен

Обсъждането ще се проведе на 24 август

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев, организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 година.  Обсъждането ще се проведе на 24 август /четвъртък/, от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

Отчетът на Бюджет 2016 се представя в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Бюджет на Община Плевен за 2016 година е приет с Решение № 057 от 28.01.2016 година на Общински съвет - Плевен.

Материалите във връзка с предстоящото публично обсъждане са публикувани на официалната страница на Община Плевен,Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"