Изложба "Знаци на свободата и героизма" ще гостува в РИМ - Плевен

Тя е посветена на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война

На 25 август 2017 г. (петък) от 17.00 ч. в I-ва изложбена зала на Регионален исторически музей – Плевен ще се открие гостуваща изложба "Знаци на свободата и героизма", посветена на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война. 

Изложбата се осъществява със съдействието на Община Варна, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Радио Варна, Стопанска камара – Варна, Търговско-индустриална камара – Варна, Строителна камара – Варна, Варненска туристическа камара, Планекс холдинг.

Осъществява се по инициатива на организационен комитет – Наско Якимов (Издателство „Славена), Валентин Петльов (директор на РИМ – Варна), историка Борислав Дряновски и фотографа Иво Хаджимишев. Замисълът на организаторите е проектът да обхване двете години по протичане на военните действия до освобождението на България. Изложбата включва картини, посветени на събития и личности от войната, фотографии на Франц Душек, А. Д. Иванов, Михаил Равенски, факсимилета на документи и текстове. 

Изложбата се реализира по международен проект, който ще продължи развитието си и през 2018 г. с представянето й в Русия, Румъния и Финландия.

През 2017 г. изложбата ще бъде представена в различни музеи в България. По време на своето пътуване ще бъде допълвана с нови картини, посветени на събития, с които е свързан всеки български град.