Съветниците обсъждат изменение в наредбата за дейността на религиозните общности в Плевен

Предварителният дневен ред е от 13 точки

Редовната сесия на Общински съвет - Плевен ще се проведе на 25 септември (понеделник) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред е от 13 точки. Общинският съвет ще преразглежда две свои решения, гласувани на заседанието през месец август.

На основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, кметът на Община Плевен Георг Спартански е върнал за ново обсъждане Решение № 672 от 31 август 2017 г. на Общински съвет - Плевен за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен. Решението е върнато с мотиви, че е незаконосъобразно и нецелесъобразно. Областният управител Мирослав Петров е върнал за ново обсъждане Решение № 673 от 31 август 2017 г. на Общински съвет - Плевен за приемането на нова Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, с мотив, че същото е незаконосъобразно.

Съветниците ще обсъдят и предложение относно изменение на Наредба № 13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на община Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен