Петият в страната високотехнологичен ПЕТ скенер започва работа в УМБАЛ "Св. Марина“ - Плевен

Ще работи по сключен със Здравната каса договор и ще диагностицира по 10 онкоболни пациенти в 2 дни от седмицата

УМБАЛ "Света Марина" - Плевен надгради високотехнологичния си профил с инвестиране в най-модерната апаратура за диагностика на онкологични заболявания – ПЕТ скенер. Той е петият в страната след функциониращите в София, Варна и Панагюрище и е инсталиран в Медицинския център за диагностика към Болницата. След получаване на лиценз от Комисията за ядрено регулиране, 11-членният екип от висококвалифицирани специалисти започва работа на 18 октомври 2017 г., когато е клиничният старт на системата с пациенти.

ПЕТ скенерът ще работи по сключен със Здравната каса договор и ще диагностицира по 10 онкоболни пациенти в 2 дни от седмицата, като от м. януари 2018 г. броят на пациентите ще се увеличи на 30 седмично. Вече има листа от 36 чакащи за изследването със скенера пациенти от цялата страна. По думите на проф. Григор Горчев, управител на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, от образните методи на диагностика на онкологичните заболявания това с ПЕТ скенера най-много се доближава до пато-морфологичното изследване, което е стандарт. Проф. Горчев допълни, че в съвременната онкохирургия изследването с ПЕТ скенер вече е стандарт и е немислимо при високото ниво на развитие на хирургията в град Плевен пациентите да бъдат принуждавани да пътуват до София или Варна за този тип диагностика. Той заключи, че съвсем скоро Болница „Света Марина“ - Плевен ще затвори диагностичния цикъл по отношение на наличието на високотехнологична апаратура и висококвалифицирани специалисти, съсредоточавайки на едно място ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс и дигитален мамограф.

ПЕТ скенерът или PET/CT е комбиниран образен метод, съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Като всяко нуклеарно-медицинско изследване методът е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал - радиофармацевтик. Като краен резултат се визуализират три образа – функционален (РЕТ), морфологичен (СТ) и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи. Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло. При онкологични пациенти се предпочитат целотелесните образи.

Изследването с ПЕТ скенер дава възможност за получаване на комбиниран образ, който показва функционално променени тъкани и органи, както и тяхната сравнително точна локализация. Благодарение на тази образна методика се постига по-точно определяне на стадия на онкологичните заболявания, ефекта от терапията (химио-, лъчетерапия или оперативно лечение), ранно откриване на съмнителни за рецидиви зони, по-точно насочване на лъчетерапията към по-активните части от туморната маса, определяне на най-подходящото за биопсиране място, както и търсене на тумор с неизвестна локализация, но изявени метастази. Онкологичните заболявания, които са показани за изследване с ПЕТ скенер са карцинома на: белия дроб, главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-ограничено приложение методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шийката на матката и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен