МУ-Плевен ще се присъедини към Глобалния ден на етиката

Официални езици на събитието са български и английски

На 18 октомври Медицински университет-Плевен ще се присъедини към Глобалния ден на етиката. Официални езици на събитието са български и английски. 

Сред планиранитe дейности е кръгла маса с учени от Института за изследване на обществата и знанието на БАН. В зала "Амброаз Паре" от 10 до 12.00 часа ще се обсъждат темите "За практическото приложение на биоетиката", "Приложната етика – съвременни предизвикателства пред академичното образование", "Нормативност в етичния анализ на казуси", "За обучителната функция на интегрираната етична консултация, "Медицинската помощ – правни граници и етични хоризонти", "Репродуктивни решения и дилеми – клиничната практика и репродуктивната биоетика".

Филм на етична тематика с последваща дискусия "Какво се случва с понеделник" ще бъде излъчен в 17.00 часа. Входът е свободен за всички студенти и членове на академичния състав.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен