Отпускат допълнителни средства за правосъдното министерство

Политика

25-10-2017, 06:00

Снимка:

Министерство на правосъдието

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 204 400 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет, стана ясно от решенията на Министерския съвет.

Те са за изплащане на обезщетения по сключени през третото тримесечие на т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен