Работна група ще изготви проект за нова Наредба за символите, почетните знаци и отличия на Община Плевен

Предложението бе направено от ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева

Да бъде сформирана работна група, която да изготви проект за нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен, реши на заседанието си днес Общинският съвет на Плевен. Предложението бе направено от ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева и прието с 36 гласа „за“, 1 гласува „въздържал се“.

Проект за нова Наредба №11 бе разгледан първоначално на редовно заседание на Общинския съвет през май тази година, но тогава съветниците гласуваха обсъждането да бъде отложено. За днешната сесия в деловодството на ОбС - Плевен имаше постъпили две предложения за промени по проекта - от ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност" и от Националното сдружение на сватбените услуги и агенти. Обсъждането и на двете бе част от дневния ред на заседанията преди сесията на всичките 10 постоянни комисии. След изслушване на становища по темата и днес в залата, Общинският съвет реши да подкрепи предложението за сформиране на Работна група, която трябва да обобщи всички постъпили предложения по проекта и след това да внесе актуализиран, нов проект за Наредба №11.

Съгласно решението на съветниците, Работната група е в 8-членен състав. В нея влизат общинските съветници Петя Василева, Цветко Цветков, Катя Христова и Стефан Петков, представители на общинска администрация в лицето на Светлана Костадинова - началник отдел „Връзки с обществеността и протокол“ и Стефка Григорова - началник отдел “Култура“, Правдолюба Маринова - председател на УС на Националното сдружение на сватбените услуги и агенти и Доротея Костадинова - главен юрисконсулт в Община Плевен.

В 4-месечен срок така сформираната Работната група трябва да представи проект за нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на община Плевен, гласи решението на Общинския съвет.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково