Ученици от Езикова гимназия – Плевен на II-ро място с научна разработка по „Природни науки“ на сесия на УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН е рецензирал проекти във всички научни области, разработени от ученици от 8 до 12 клас

На 14 и 15 ноември в сградата на БАН се проведе Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН). Отборът на Езикова гимназия - Плевен в състав: Пламен Георгиев - XIд клас и Далия Христова - Xд клас, с ръководител Людмила Бояджиева, учител по биология и химия, впечатлиха конкурентните отбори и академичното жури на БАН с  мултидисциплинарния си проект "Слабата страна на силния пол". Разработката акцентира върху изключително актуалната тема с влиянието на вещества съдържащи се в поликарбонатните пластмаси върху репродуктивната система на мъжа.

Отборът извоюва второ място в раздела „Природни науки“ чрез постерно представяне на проекта, показвайки дълбоки познания в областта на биохимията, ендокринологията и екологията. 

Ученическият институт на БАН е рецензирал проекти във всички научни области, разработени от ученици от 8 до 12 клас. На сесията бяха представени първите резултати по Програмата за въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти. С финансиране по тази програма БАН е реализирала общо 17 проекта за обучение на учители и ученици.

Четвъртата сесия на УчИ – БАН продължи с представяне на научно-изследователски разработки на ученици от цялата страна. Академията насърчава тяхното развитие в областта на науката и научните изследвания, към която имат интерес. Общо 32 проекта бяха показани в областите химия, биология, физика, хуманитарни науки, информатика и информационни технологии, математика и роботика.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"