Учителският колектив на СУ "Иван Вазов" проведе обучение за превенция на агресивното поведение

Темата бе "Превенция на агресивното поведение. Техники за разрешаване на конструктивни проблеми."

По инициатива на СМБ Секция "Плевен – Център" и директора на СУ "Иван Вазов" - гр.Плевен, със сътрудничеството на KEISIEM, която осигури обучителят Яна Георгиева, в Боженци беше проведено обучение на тема: "Превенция на агресивното поведение. Техники за разрешаване на конструктивни проблеми." Това информират от СУ "Иван Вазов" на своя сайт.

Темата агресия е изключително актуална за българското училище днес, защото непрекъснато учителят трябва да разрешава конфликти в и извън класната стая. Превенцията на агресивното поведение и техниките за разрешаване на проблемите бяха посрещнати от учителите с желание активно да участват и да бъдат полезни.

Яна Георгиева – психолог в Института по психология на МВР, компетентно поднесе информацията, като даде възможност на присъстващите учители да действат по групи и върху различни казуси и сами да стигнат до разрешаването на отделните проблеми.

Всички работиха с интерес, внимание, екипно и самата психоложка, когато изслушваше решенията на групите, нямаше забележки и потвърждаваше правилните решения.

След приключване на обучението, учителите продължиха оживено да коментират ситуациите и да правят изводи за своята работа в последствие.

Включиха се директорът Димитър Митев и 45 учители от СУ "Иван Вазов" от всички методически обединения. Всички бяха много доволни от участието си и от това, което научиха.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия