Красен Кралев бе първият министър, който представи приоритетите на Българското председателство пред Съвета на ЕС

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел. В първата част “Младеж” министър Кралев представи актуалните въпроси, които са от значение за младите хора, както и евентуалните общи усилия на Европейския съюз за решаването им. Той презентира приоритетите на Българското председателство в областта на младежта.
Красен Кралев подчерта, че младите хора са един от водещите национални приоритети на българското правителство. Tой заяви, че в качеството си на следващ председателстващ на Съвета България потвърждава своята готовност да продължи през първата половина на следващата година темите за бъдещето на младите хора и младежките политики, както и да предложи допълнителни дискусии, насочени към постигането на конкретни резултати.
“Разработването на политики и гарантирането на устойчиво младежко развитие е тема от изключителна важност и бихме искали да надградим постигнатото от Естонското председателство”, каза българският министър. Акцент ще бъдат преговорите по следващия програмен период на Европейската стратегия за младежта.
“Приветстваме реципрочната ангажираност на Европейската комисия и лично на председателя Жан-Клод Юнкер за създаването на политики и програми, които да отговарят на нуждите на младите хора, отразена в тазгодишната реч „За състоянието на Съюза“ и в работната програма на ЕК за 2018 г. България потвърждава принципната си подкрепа за предложението за Регламент за Европейски корпус за солидарност и ангажимента да работим конструктивно за неговото договаряне”, посочи министърът на младежта и спорта.
Корпусът е пример за конкретен механизъм и инструмент, целящ  постигане на устойчиво младежко развитие, качествено младежко участие и активна роля в гражданското общество в Европа. На национално ниво политиката за младежта в България следва същите принципи и ценности, като цели да дава възможности на младите хора, платформа за развитие на техния талант и качества, както и да подпомага тяхната активна роля в гражданското ни общество.
“Считаме, че младите хора трябва да бъдат адекватно включени в процесите по вземане на решения, които касаят пряко техните права. Поради това инициирахме обновяване на Обществения съвет по младежки въпроси към Министерството на младежта и спорта, в който чрез свободно кандидатстване се включиха активни младежи и младежки организации, като за първи път има представители на младежи от маргинализирани групи. По този начин следваме и политиката на ЕС за по-добро включване на млади хора с различни потребности”, коментира министър Кралев.
Българският спортен министър обясни, че един от основните проблеми сред младежите е нарастващата агресия. “Поради това създадохме и нова Национална програма за младежки дейности, която да служи като конкретен инструмент за превенция на агресията във всичките й форми. В момента на територията на цялата страна се изпълняват проекти, които чрез принципите на младежката работа информират, мотивират и ангажират младежи, така че да трансформират агресията в мотивация за активно включване в обществения живот на страната”, обясни Красен Кралев.
Министър Кралев заяви, че общ приоритет на ЕС е създаването на политики и програми, които отговарят на предизвикателствата пред младите хора. “Вярвам, че със съвместни усилия ще посрещнем достойно тази отговорност и ще осигурим достойно бъдеще на сегашните и всички бъдещи поколения в обединена, сигурна и просперираща Европа”, посочи още българският министър на младежта и спорта.
България ще бъде домакин на Европейската младежка конференция, както и на Срещата на Генералните директори по младежки въпроси през април 2018 г. в София. Съветът по образование, младеж, култура и спорт по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се  проведе на 22-23 май 2018 г.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел. ...

Публикувахте от Министерство на младежта и спорта в 20 ноември 2017 г.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен