Сградата на ПГМХТ - Плевен става общинска собственост

Това се случи с решение на Министерски съвет

Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет.

Това са професионалните гимназии по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство „Земя“ в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол.

Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ като принципал на учебните заведения. Решенията са мотивирани с преобразуването на гимназиите в общински.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен