Плевен ще бъде домакин на Национално състезание за Ключови компетентности по природни науки

Темата на състезанието за учебната 2017 – 2018 година е "Вдъхновения от природата"

Всяка година Министерство на образованието и науката провежда Национално състезание за Ключови компетентности по природни науки. Целта на състезанието е да се осигури възможност учениците да защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, да представят авторски идеи и да използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.

Състезанието включва решаване и публично представяне на задачи, проверяващи усвояването на ключовите компетентности в областта на природните науки – физика, химия, биология:

  • познаване на основните принципи на природата, както и на основните понятия, принципи и методи на природните науки; осъзнаване на напредъка, ограниченията и рисковете от научните теории; способност да се използва науката за достигане до решения и умение за съобщаване на

заключенията; критична оценка и любопитство към научния напредък, разбиране за връзката им с всеки човек и с всяка общност.

Регионално управление на образованието – Плевен и град Плевен е домакин на това състезание през настоящата година, в периода 01 – 03 декември 2017 г. То е юбилейно – десето по ред.

Темата на състезанието за учебната 2017 – 2018 година е "Вдъхновения от природата".

Право на участие имат всички ученици от страната, които през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас и в Х клас (с интензивно изучаване на чужд език) в училищата.

Провежда се в два кръга,  в два последователни дни. Участниците се групират в отбори, определени на случаен принцип. Броят на отборите е 10. Всеки отбор се състои от 6 състезателя.

Оценяването се извършва от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Класирането е отборно.

Програмата на състезанието е:

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

зала „Катя Попова”

01 декември 2017 г.,18.00 часа

СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ – І КРЪГ

Конферентни зали, хотел „Ростов” – гр. Плевен

02 декември 2017 г.,

Публично представяне на решенията от отборите 10.30 – 12.30 часа

СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ – ІІ КРЪГ

Конферентни зали, хотел „Ростов” – гр. Плевен

03 декември 2017 г.,

Публично представяне на решенията от отборите 10.30 – 12.30 часа

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.

ЗАКРИВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Конферентна зала, хотел „Ростов” – гр. Плевен

03 декември 2017 г., 15.00 – 16.00 часаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен