Прозрачността на администрацията в общините в Плевенско се повишава през 2017 г.

Като най-прозрачни са оценени общините Долна Митрополия и Плевен, а най-малко прозрачна отново е община Левски

През 2017 г. самооценките на администрацията за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ от плевенските общини са съизмерими със средните за страната. Прозрачността на администрацията в общините в областта се повишава през 2017  г. и остава по-висока от средната за страната, но разликата се стопява.

Като най-прозрачни са оценени общините Долна Митрополия и Плевен, а най-малко прозрачна отново е община Левски.

През 2016 г. покритието на кадастралната карта в областта расте, но остава по-ниско от средното за страната. Все още в четири от общините никаква част от територията не е включена в кадастъра.

Изследването "Регионални профили: показатели за развитие” с обхватна информация за състоянието на ПлевенСнимка на Деня

Щрихи от Плевен