Продават гребни лодки и водни колела, собственост на Община Плевен

Общинският съвет на Плевен гласува днес цени за продажбата на движими активи

Общинският съвет на Плевен гласува днес цени за продажбата на движими активи, собственост на Община Плевен. Обект на оценката са гребни лодки и водни колела, които се съхраняват на склад в Общинското предприятие „Акварел". Същите след преминаване на гребното езеро „Кайлъка" в собственост на Областна администрация - Плевен са останали неизползваеми. Към движимите активи има проявен интерес за закупуване, за тях е изготвената и пазарна оценка от лицензиран оценител.

На заседанието си днес Общински съвет – Плевен прие решение за продажбата на движимите активи общинска собственост, като определи и съответните цени:

- 1 гребна лодка „Диана" - пазарна цена 300 лева

- 7 броя гребна лодка тип „ЯЛ" - цена 400 лв. за брой

- 3 броя водни колела - цена 200 лв. за брой 

Лодките и водните колела ще бъдат продадени чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, гласи решението на съветниците.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен