В библиотеката при читалище "Съгласие" отредиха специално място на Плевенската епопея

С текст, картини и книги се разказва за обсадата, героите и паметниците, издигнати в тяхна чест

В традиционните библиотечни витрини, които подреждат специалистите от библиотеката при читалище "Съгласие 1869" и които са посветени на бележити дати и събития, е отредено специално място на 140 години Плевенска епопея.

С текст, картини  и книги се разказва за обсадата, героите и паметниците, издигнати в тяхна чест. Някои книги за първи път се представят пред по-широка публика. Такива са:

Отбраната на Плевен по официални и частни документи, събрани под ръководството на мюшира Гази Осман паша .   От дивизионния генерал Музаффер паша, адютант на Н. И. В. Султана  и подп. от генералния щаб Талят бей, адютант на мюшир Гази Осман паша, 1901 г.

Отбраната на Плевен 1877. (Писана от участник в нея) Херберт, Фредерик Уилям фон, 1929 

 Къща-музей "Карол I - румънски крал" в Пордим  Капчев, Георги Иванов,  1907    

Къща-музей "Цар-Освободител Александър II" в гр. Плевен Капчев, Георги Иванов,  1907  

Признателна България  Паметници, въздигнати от к-та Цар Освободител Александър ІІ, за вечен спомен на освободителната война през 1877 - 1878 г. Капчев, Георги Иванов,  1907 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"