Семинар с банкнота от 1 млрд. и състезание по банкиране доведе първите 120 кандидат-студенти в Стопанска академия

Мисия

03-12-2017, 14:52

Снимка:

Стопанска академия

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Конкурираха се 32 отбора от 15 града у нас

В Стопанската академия „Д.А.Ценов“ в Свищов се проведе петото национално състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“. Състезанието, което продължи два дни, за първи път протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция на водещи звена от системата на професионалното обучение е страната като участниците в продължение на месец разработваха регионален бизнес проект финансиран с банков кредит и собствен капитал. В конкуренция между 32 отбора от 15 града на България, представляващи 18 средни училища и гимназии до втория етап от състезанието достигна по един отбор от направленията, носещи името на търговска банка-партньор при организацията на форума. В направление Банка Пиреос България първо място зае отбор от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград в състав Ани Атанасова Стоянова, Антония Малинова Митушева, Валентина Василева Тупарова, Франческа Стефанова Анри с ментор студентката от спец. „Финанси” в Свищов Виктория Ташева. В направление Банка ДСК първо място зае отбор от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана в състав Кристина Димитрова Петкова, Кристина Ангелова Аврамова, Стефани Илиева Герасимова и Виктория Николаева Христова, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ани Ангелова. В направление УниКредит Булбанк първо място зае отбор от Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич в състав Веселина Галинова Илиева, Виктор Венциславов Господинов, Есин Билгин Халил и Михаела Христова Михайлова, с ментор ментор студентката от спец. „Финанси” Дарина Стефанова. В направление Общинска банка първо място зае отбор от Националната търговска гимназия, гр. Пловдив в състав Катерина Георгиева Тинева, Доника Светозарова Митева, Станислав Петков Стоянов и Петя Христова Шанкова с ментор студентката от спец. „Финанси” Екатерина Ангелова. В направление Райфайзенбанк първо място зае отбор от Средното училище за европейски езици „Свети Константин–Кирил Философ”, гр. Русе в състав Радина Валериева Великова, Михаела Велинова Омарова, Даниела Миленова Хвърчилкова и Моника Цанкова Цанева, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ирена Тодорова. В направление ТБ ОББ първо място зае отбор от Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра в състав Александър Росенов Николов, Кристиян Емилов Василев, Кристиян Емилов Дуницов и Никола Валериев Вълев, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ивета Денкова. Всички ученически отбори бяха отличени на финала на първия ден със специални награди в категориите: отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка; отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект; отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения; отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея; отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност; както и отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда. Всеки ученик получи като подарък и катедрен календар и тефтер за 2018 г., а учителите бяха наградени и с лично копие от летописа „Свищовска финансова школа“, отпечатан тази есен и посветен на историята, традициите и юбилейните чествания на 65-годишнината от създаването на 7 април 1952 г. на първата българска академична катедра по финансови науки – катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ Участниците в първия етап от състезанието бяха приятно изненадани в края на първия ден с организираното антично академично тога парти, където в среда на конкуренция на дансинга възстановчици от Първи италийски легион към Съвет по туризъм – Свищов организираха викторина с въпроси от историята на римската империя. В началото на втория ден от състезанието класираните шест отбора изтеглиха жребий и представиха своите бизнес проекти пред жури от състава на катедра „Финанси и кредит“ с председател проф. Андрей Захариев, ръководител на катедрата. В резултат на защитата на бизнес проектите и техните кредитни обосновки, с мощна подкрепа и одобрение с ръкопляскания от публиката и останалите участници, безапелационно първото място завоюва оборът от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”-Благоевград с капитан 12-то класничката Франческа Стефанова Анри. Отборът-победител получи парична стипендия от 1000 лв., осигурена от основния спонсор на състезанието Банка Пиреос България, както и почетния медал „SOLIDUS: SALUS ET GLORIA”, изготвен чрез отливка на реплика на най-големия открит в историята златен медальон от времето на източната римска империя и поръчан за възстановяване в тираж от само 20 бр. за честванията през тази пролет на 65-годишнината на финансовата катедра. В допълнение на състезанието през първия ден присъстващите 23 учители, водачи на отбори, взеха участие в научен семинар „Инвестиции в благородни метали и оценяване на фирми“, включващ публични защити на две дисертации на докторанти от финансовата катедра. През втория ден от форума катедра „Финанси и кредит“ и „Общинска банка“ АД, чрез финансовия си център в Свищов, проведоха сертификационен семинар на тема „Валути и защита от фалшификации“ на който семинар учениците и техните учители за първи път държаха в ръка банкнота с номинал 1 млрд. (отпечатана от централна банка на съседна държава) и получиха надлежни указания за основни техники за разграничаване на истински от фалшиви банкноти. В резултат на участието си в състезанието всички 120 средношколци направиха регистрации в онлайн системата за кандидатстване в свищовската академия и добиха статут на официални кандидат-студенти, избрали като първо желание специалност „Финанси“ за прием 2018/2019 г. Така с първия ден на декември и официалния старт на кандидат-студентската кампания за приема през 2018 г. всички участвали в банковото състезание средношколци дадоха своя ясен вот на доверие в качествата и репутацията на едно от трите основни и водещи висши икономически училища у нас – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"