Изложба включва дарения, получени по повод 140 години Плевенска епопея и 40 години от изграждането на Панорамата

Една част от тях са картини на Н. В. Овечкин, дарени от почетния гражданин на Плевен Владимир Гуричев и съпругата му

Изложба "Дарения" включва получените по повод 140 години от Плевенската епопея 1877 г. и 40 години от изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” дарения. Една част от тях са картини на Н. В. Овечкин, дарени от почетния гражданин на Плевен Владимир Гуричев и съпругата му. Други са предоставени от участници в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и граждани на Плевен. Постъпиха и много снимки, които документират отделни етапи от изграждането на панорамата, документи, грамоти, албуми, юбилейни плакети 100 и 130 години Плевенска епопея, комплект плакети „За участие в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” – златен, сребърен и бронзов, значки, сувенири, материали от дейността на Панорамата през годините.

Особен интерес представляват оригиналните материали, с които е рисувал Н. В. Овечкин – палитра, бои, четки, въглен, парче от панорамното платно и други, 3 бр. Картини, живопис, с етюди от панорамното платно – автори Н. В. Овечкин, Г. Есаулов и М. Ананиев, дарени от доц. д-р Свобода Гюрова. Оригинални документи, свързани с изработването на архитектурно-скулптурната облицовъчна панела на Панорамата, бяха дарени от проф. Кирил Мескин, който е и автор на проекта.

Интерес представлява телеграмата изпратена от Цано Златев /Зам.председател на Окръжния съвет за култура-Плевен/ до Н. В. Овечкин, Москва, от 30 ноември 1976 г., с която го уведомява, че е прието решение за изграждане на Панорама в Плевен. Други постъпления са документи и материали свързани с оборудването и конструктивната сигурност на сградата – предложения, решения, протоколи, доклади, заповеди, чернобели снимки, картички и други – дарени от инж. Пенка Андреева.

Сред даренията са свидетелства за активно участие и личен пример, дипломи, медали и юбилейни значки за участие в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, издадени в чест на 100-годишнината от Освобождението на България.

Общо брой дарения – над 600, като най-голямото дарение е на доц. д-р Свобода Гюрова – 345 броя материали. Сред дарителите са: Владимир Гуричев, Свобода Гюрова, инж. Пенка Андреева, Румен Тошев, инж. Илия Митев, Цоцо Танов, проф. Кирил Мескин, Цано Златев, Виктория Маринова, Вера Пелинкова, Светлана Костадинова, Христо Милев, Любомир Джипов, Ирена Петрова. Изложбата представя подробни списъци на участниците в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г., както и списък на наградените с държавни награди. На 4 юли 1979 г., с Указ № 1093 на Държавния съвет на НРБ, за специални заслуги в изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” са наградени 87 участници в строителството.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен