НАП - Плевен продава млекопункт в с. Трънчовица

Първоначална цена - 4 276.20 лв.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ на Урегулиран поземлен имот в границите на урбанизираната територия на с. Трънчовица с построените в него масивна сграда в северната част на имота, състояща се от млекопункт с площ 22.7 кв.м, склад за мебели с площ 72.30 кв.м, гараж с площ от 30 кв.м и избено помещение от 49 кв.м, паянтова сграда/склад/ от 30.87 кв.м, масивна сграда /склад/ в източната част на имота с площ от 56 кв.м, масивна сграда в южната част на имота, състояща се от склад с площ 108 кв.м.и навес с площ 38 кв.м., площ 1000кв.м, находящ се в с.ТРЪНЧОВИЦА, община ЛЕВСКИ, област ПЛЕВЕН, УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ „№ 26, при първоначална цена  4 276.20 лв./четири  хиляди двеста седемдесет ишест лева и 20 ст./

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.12.2017 г. до 22.12.2017г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: с.ТРЪНЧОВИЦА, област Плевен , ул.“ХРИСТО БОТЕВ “№ 26,  област Плевен 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, ПЛЕВЕН, ул. Дойран 43, ет.4, стая 403  всеки присъствен ден от 11.12.2017 г. до 22.12.2017г, от 09:00 ч. до 17:30ч.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес [email protected]Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"