На форум в Атина бе представен опитът на МУ-Плевен в роботизираната хирургия

Професорите Григор Горчев и Славчо Томов взеха участие с пленарни доклади

По покана на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа SEERSS проф. Григор Горчев, директор на Научноизследователския институт, и проф. Славчо Томов, ректор на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), взеха участие с пленарни доклади в VI Конгрес по роботика за Югоизточна Европа. Професор Горчев и професор Томов са учредителни членове на Асоциацията по роботика за Югоизточна Европа SEERSS, която проведе годишния си форум в гр. Атина, Гърция в началото на м. декември 2017 г.

Целта на изнесените от тях доклади бе да се популяризира натрупания 10-годишен опит на екипа по роботизирана хирургия и постигнатите научни резултати при прилагането на този тип хирургия в областта на гинекологията в МУ-Плевен. Проведена бе и активна рекламна кампания за предстоящото домакинство на висшето училище на Европейския конгрес по роботизирана гинекологична хирургия SERGS през 2019 г. в гр. София, България. Мотото на европейския форум, който ще се организира под егидата на университета,  ще бъде: Отвъд границите със знание и иновации.

В източноевропейския форум по роботика в Атина взеха участие над 200 хирурзи и учени от водещи университети и болници предимно от Гърция, Румъния, Кипър и България, както и специални гости – топ-хирурзи от Германия, Италия и САЩ. Всички те прилагат робот-асистирана хирургия в различни области на клиничната практика – гинекология, урология и обща хирургия. Докладите за опита на плевенския екип по роботизирана хирургия провокираха интереса на източноевропейската и световна академична общност, като последва интересна дискусия, довела до обмен на ценни знания, идеи и предложения.

На Общото събрание на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа се обсъди предстоящото домакинство на Медицински университет – Плевен на Европейския конгрес по роботизирана гинекологична хирургия SERGS през м. септември 2019 г. в София, България.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен