Увеличават се приходите от селскостопанска продукция в община Добричка

С 20 на сто до 2020 година

В община Добричка приходите от селскостопанска продукция трябва да бъдат увеличени с 20 на сто в периода до 2020 година, предвижда актуализираният Общински план за развитие, съобщава БТА. Според стратегическата цел на плана за утвърждаване на конкуретноспособно и устойчиво селско стопанство в сектора трябва да бъдат вложени около 5 500 000 лева от фондовете на Европейския съюз, от общинския и централния бюджет за периода 2014-2020 година. Финансовата рамка вече е изпълнена над 72 на сто като вложените средства към средата на 2017-а надхвърлят 3 922 000 лева, според междинната оценка за изпълнение на плана.
Преизпълнението е постигнато главно чрез европейски средства - най-вече чрез безвъзмездната помощ, вложена по Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група /МИГ/. Инвестициите, реализирани чрез МИГ, въздействат върху 60.3 на сто от територията на общината. От общо 68 селища в 47 са реализирани проекти, а в 20 от тях по повече от един, се посочва в междинната оценка.
Общината ще насърчава предприемачи в следващите две години да създадат предприятия за преработка на селскостопанската продукция като инвестициите в отрасъла трябва да нараснат с 30 на сто и да бъдат изградени поне две производствени бази до края на периода, предвижда общинският план.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен