"Български пощи“ ЕАД ще продадат поземлени имоти в Исперих и Плевен

Това ще се случи чрез търг с явно наддаване

Правителството разреши „Български пощи“ ЕАД да продадат чрез търг с явно наддаване поземлени имоти в промишлените зони на Исперих и Плевен. Обектът в Исперих е с площ от 3640 кв. м, а в Плевен – 2105 кв. м.

Имотите не са необходими за основната дейност на „Български пощи“ и не се използват от дружеството. С продажбата им се продължава политиката за освобождаване от ненужни разходи и за генериране на допълнителни приходи за държавното дружество.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен