Дофинансират маломерни паралелки в училището в Славяново

Решението бе прието днес с 28 гласа „за“ и 12 „въздържал се“

Общинският съвет на Плевен даде разрешение да бъдат дофинансирани пет маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев" - гр. Славяново. Решението бе прието днес с 28 гласа „за“ и 12 „въздържал се“.

В Община Плевен е постъпило писмо от директора на СУ „Христо Ботев" - Славяново за дофинансиране на маломерни паралелки в 1-ви, 3-ти,10-ти, 11-ти и 12-ти клас. В писмото се посочва, че в училището се обучават 106 деца в паралелки от I до VII клас и 60 ученици в паралелките от VIII до XII клас. За посочените пет паралелките обаче има недостиг на деца. Разяснение по предложението направи Мария Атанасова - главен експерт в отдел „Образование“ при Община Плевен.

В Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се посочва, че паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност. Недостигът на ученици в 1-ви и 3-ти клас на СУ „Христо Ботев" - гр. Славяново до минимума е 20 ученици. Единният разходен стандарт за 2018 г. за ученик в неспециализирано училище, определен с решение на Министерския съвет е 1 370 лева. Съгласно цитираната Наредба, необходимите средства за съществуването на паралелките в 1-ви и 3-ти клас в СУ „Христо Ботев" са съответно 5 480 лева.

Съгласно чл. 68, ал. 6, т. 3 от цитираната вече Наредба, когато общият брой на учениците в неспециализираните училища е до 80, минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителният брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на съответния стандарт - 1 370 лв. Общият брой на учениците в СУ „Христо Ботев", гр. Славяново в VIII - XII клас е 60, а недостигът на ученици в 11 - ти и 12 - ти клас е 10. Необходимата сума на допълнителните средства е 5 480 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен