НАП - Плевен продава фурни в Гиген и Искър

Toва информират от приходната агенция

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. на следните недвижими имоти:

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА „ ЗА ФУРНА” с площ от 245кв.м. , ведно с принадлежащото към нея таванско помещение от 245кв.м. и навес, находящи се в с.Гиген  при първоначална цена 8 320.00лв

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА „ ЗА ФУРНА” с площ от 159кв.м., ведно с принадлежащото към нея таванско помещение от 159 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА  с площ от 38кв.м. находящи се в с.Искър  при първоначална цена 6 400.00лв.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Офис на НАП гр. Плевен,  ул. Дойран 43, ет.4, стая 405  всеки присъствен ден от 12.02.2018г. до 16.02.2018г., от 09:00ч. до 17:30ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 23.02.2018г. от 10:00ч., в сградата на Офис на НАП гр. Плевен,  ул. Дойран 43, ет.4, стая 405 .