Засилен интерес към европейското финансиране на Добрички панаир

По време на XXIV-та Международна Борса за семена и посадъчен материал

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич(ОИЦ-Добрич) се включи в XXIV-та Международна Борса за семена и посадъчен материал организирана от Добрички панаир.

Събитието бе официално открито на 30 януари, в комплекс „Простор”, в присъствето на кмета на Добрич Йордан Йорданов, областния управител Красимир Кирилов, Ивайло Йорданов - директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие”, както и директора на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол г-жа Бистра Павловска.

Изложението в Добрич е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз. То е единственото по рода си в източната част на страната и е второто по големина в България.

В периода от 30 януари до 3 февруари 2018г. над 100 земеделски производители, представители на бизнеса и гражданипосетихаприемната на ОИЦ – Добрич и бяха консултирани за актуалните през 2018 година подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР), както и попроцедури по Оперативна програма“Иновации и конкерентоспособност“.

Посетителите на щанда проявиха най-силен интерес и получиха информация и консултацияпоподмерки 4.1.2"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства",6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от ПРСР, както икъм възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

На всички посетители бяха раздадени рекламни материали - химикали, фланелки, чаши, папки и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен