РИОСВ-Плевен: Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние

Мисия

19-02-2018, 10:29

Снимка:

Община Ловеч

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура, налягане и др.

Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние.  Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура, налягане и др.

Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен